1/21
Logos psixoloji və nitq inkişaf mərkəzinin psixoloqu Taciyə Mehdisoyun seminarından
2/21
Logos psixoloji və nitq inkişaf mərkəzinin psixoloqu Taciyə Mehdisoyun seminarından
3/21
Logos psixoloji və nitq inkişaf mərkəzinin psixoloqu Taciyə Mehdisoyun seminarından
4/21
Mərkəzimizdə "Conversation Club"
5/21
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
6/21
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
7/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
8/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
9/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
10/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
11/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
12/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
13/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
14/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
15/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
16/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
17/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
18/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
19/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
20/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
21/21
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi