1/16
Qələbə günü
2/16
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
3/16
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
4/16
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
5/16
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
6/16
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
7/16
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
8/16
Yeni il tədbiri
9/16
Yeni il tədbiri
10/16
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
11/16
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
12/16
Magistraturaya qəbul imtahanından sonra mükafatlandırma mərasimi
13/16
Tələbələrlə gəzinti
14/16
Tələbələrlə gəzinti
15/16
Tələbələrlə gəzinti
16/16
Tələbələrim görüşə gəlmiş