1 / 21
Logos psixoloji və nitq inkişaf mərkəzinin psixoloqu Taciyə Mehdisoyun seminarından
2 / 21
Logos psixoloji və nitq inkişaf mərkəzinin psixoloqu Taciyə Mehdisoyun seminarından
3 / 21
Logos psixoloji və nitq inkişaf mərkəzinin psixoloqu Taciyə Mehdisoyun seminarından
4 / 21
Mərkəzimizdə "Conversation Club"
5 / 21
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
6 / 21
Mərkəzimizdə sınaq imtahanı
7 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
8 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
9 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
10 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
11 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
12 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
13 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
14 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
15 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
16 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
17 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
18 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
19 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
20 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi
21 / 21
Magistraturaya qəbul imtahanlarının ilk mərhələsindən sonra mükafatlandırma mərasimi