Qarabağın incisi Şuşa Sərvətimiz KəlbəcərQarabağın ana təbiəti Laçın

Əzəli,Əbədi Torpağımız Qarabağ.

Nə əcəb dövlət imiş seyri-şikari Qarabağ,
Nə gözəl nemət imiş söhbəti-yari qarabağ.
Rəşki-mişk ənbər imiş buyi-qubari Qarabağ,
Abi-heyvanimiş ənhari-bikari Qarabağ.
Kövsəri-tubi imiş çayi çinari Qarabağ,
Aləmi-cənnət imiş dar-didari Qarabağ.
İndi bildim nə imiş vəsf həzari Qarabağ,
Yeridir ki,çəkərəm ah və zari,Qarabağ.
Dağlayıbddır məni bir lalə üzari-Qarabağ,
Yandırıbdır məni bir nari-Nigari-Qarabağ.

Seyid Nigari,XIX əsr Azərbaycan şairi.