Azərbaycanda Milli Gözətçi Azərbaycan Cumhuriyətin Prezidentinin 25 dekabr 1991-ci il tarixli 524 saylı Fərmanı ilə yaradılmışdır. Prezident təhlükəsizliyini yüksək şəkildə qoruyurlar .